Wie ben ik

Wie ben ik?

Ik ben een verbinder en veranderaar. Velen vragen aan mij wat mijn mooiste opdracht tot nu toe was, dan antwoord ik:

“Waar ik anderen kan verbinden en in hun kracht kan zetten en waar we zodoende gezamenlijk tot een mooi eindproduct komen! “

Bij het Rijk, ministerie van BZK, heb ik binnen (toen nog) 14 ministeries het personeelsportaal P-Direkt geïmplementeerd. Daarin zijn dezelfde standaarden het doel maar zeker in eerste instantie nog niet voor handen, dus dan zullen we met elkaar ‘ water bij de wijn’ moeten doen. 

Bij het ministerie van Defensie heb ik in en met 15 directies strategische personeelsplanning mogen implementeren, ik heb ze zelf hun eigen aanpak laten creëren en ze namen het zelf uit eigen kracht over. 

Bij de Nationale Politie heb ik in de keten de diverse afdelingen, medewerkers en multi media kunnen versterken met elkaar om zo van een student een opgeleid politieagent af te kunnen leveren. 

Bij DG Toeslagen (ontvlochten van de Belastingdienst) heb ik een nieuw DG mogen inrichten om daarmee het systeem van de uitbetaling van de gelden nieuw leven in te blazen vanuit bedrijfsvoeringsaspect. De 8 directies van bedrijfsvoering dezelfde taal laten spreken is vanuit transparantie het doel geweest. 

Ik studeerde verpleegkunde, maatschappelijk werk, human resources (specialisatie HRD) en bedrijfskunde (specialisatie organisatieverandering en implementatiemanagement). Ik behaalde mijn Black Belt. 

Maatschappelijk betrokken 

Naast mijn adviesbureau in de publieke sector bij ministeries, uitvoeringsorganisatie’s, ZBO’s en gemeenten werk ik als zzp-er verpleegster of groepsleidster in de geriatrische revalidatie, verpleeghuizen of gehandicaptenzorg. Ik geloof in de kracht van kleinschalige zorg vanwaaruit de patiënt (weer of elke dag) zelfstandig kan functioneren vanuit wat hij nog wel kan.

De combinatie van strategisch en uitvoerend werken geeft me steeds weer nieuwe zienswijzen en inspiraties. Deze gebruik ik in mijn opdrachten maar ook als bestuurslid van de patientenvereniging Leven met www.blaasofnierkanker.nl, onder de koepel van NFK. 

Daarnaast loop ik hard en ben ik bestuurslid bij deze hardloopclub The Hague Road runners in Den Haag/Wassenaar. 

Brabander in Den Haag

Opgegroeid rondom Den Bosch, 11 jaar in het vrije Amsterdam vertoefd en nu enige jaren in het authentieke Den Haag woonachtig, voel ik mij nu een Brabander in Den Haag. 

Mijn karakteristieken zijn:

 • Entrepeneur, onafhankelijk, leiding nemend en inspiratievol
 • Stevigheid, doorzettingsvermogen, weet wat ik wil en houdt vast aan de overeengekomen strategie
 • Weet goed met onzekerheden om te gaan
 • Krachtig, markant en inspirerend
 • Wil dingen snel voor elkaar krijgen en steeds meer en beter preseteren
 • Onder druk overheersend, als in regie nemend
 • Analytisch en goede uitdrukkingsvaardigheid

Mijn Drijfveren zijn:

 • Het veranderen en organiseren van complexiteit is mijn afstudeerrichting. Innovatieve bedrijfsvoering op strategisch/tactisch niveau – in de combinatie van mensen-processen-systemen – is mijn drijfveer. De uitvoering van beleid is geen makkelijke opgave. Een goed werkend samenspel is nodig tussen alle personen die betrokken zijn bij het maken van beleid en de uitvoering daarvan.
 • Ik ben gemotiveerd als ik (duurzame) resultaten kan boeken
 • Het creëren van beweging in (complexe) veranderingen is mijn motivatie.  Een van mijn drijfveren is nieuwsgierigheid naar hoe je beweging krijgt in transitieprocessen (hoe ontstaan veranderingen?). En dan speciaal in processen waarin het draait om complexe vraagstukken, waar veel mensen bij betrokken zijn (of impact hoog is), waar meerdere zaken veranderd worden en waarin verschillende belangen spelen. In dergelijke vraagstukken zit vaak wat ongemak (“we hebben al van alles geprobeerd, maar het lukt niet”). Samen met anderen probeer ik te werken aan condities waaronder er geleerd en veranderd kan worden. Ik heb er plezier in als betrokkenen hier zelf mee aan de slag gaan. Verandering ontstaat immers tussen mensen.

Talenten met mensen

 • Ik ben mensgericht en geef richting en duidelijkheid over koers en toekomst
 • Ik geloof er in dat mensen het belangrijkste middel zijn om dingen gedaan te krijgen
 • Ik kan anderen goed inspireren
 • Ik vraag anderen om hulp om zo concrete resultaten te bereiken

Talenten met taken

 • Ik heb een ondernemende mentaliteit
 • Mijn energie om concrete eindresultaten te bereiken is intens en gericht
 • Ik ben krachtig in mijn besluitvorming
 • Ik kan goed delegeren en prioriteiten stellen